Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:47 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 13°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Thấp/Cao

11°/21°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0