Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.6°
Sáng/Tối
30.8/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 30.9°
Sáng/Tối
28.5/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.3/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.3/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 30.8°
Sáng/Tối
29.3/ 36.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 31.5°
Sáng/Tối
29.4/ 35.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.3°
Sáng/Tối
29.1/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Thấp/Cao

28.5°/36.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

1.89