Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:28 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.1°
Sáng/Tối
22.9/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.2/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
22.2/ 26.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.8/ 22.8°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.7°
Sáng/Tối
20.1/ 18.2°
Áp suất

1023 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.2/ 18.3°
Sáng/Tối
17.7/ 17.5°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 14.3°
Sáng/Tối
17.8/ 15°
Áp suất

1026 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 16.3°
Sáng/Tối
14.5/ 17.3°
Áp suất

1027 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 22.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Thấp/Cao

22.7°/27.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0