Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Huyện Lộc Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7

Tin tức thời tiết