Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
23/ 22.1°
Sáng/Tối
20.2/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 23.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19.8°
Sáng/Tối
22.2/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 20.9°
Sáng/Tối
19.4/ 22.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.7°
Sáng/Tối
19.4/ 23.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 23.4°
Sáng/Tối
21.7/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.6/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 26.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.9/ 24.8°
Sáng/Tối
22.6/ 25.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.9°
Sáng/Tối
23.1/ 21.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.7/ 19.5°
Sáng/Tối
21/ 20.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14.1/ 11.8°
Sáng/Tối
18.9/ 12.3°
Áp suất

1027 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Thấp/Cao

22.4°/23.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0.74