Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:53 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.11 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0