Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:19 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

11.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Huyện Lộc Hà
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

2.48 km

Gió

6.01 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0