Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.2°
Sáng/Tối
26.9/ 35.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 29.6°
Sáng/Tối
30.3/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.4°
Sáng/Tối
29.7/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Thấp/Cao

26.4°/32.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0.1