Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:39 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Lộc Hà
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.44 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.93