Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
27.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.4/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
29/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 36.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 43.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.7°/36.9°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

28.6 °C

Chỉ số UV

7.76