Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
24.2/ 34.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.2°/36.7°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

7.59