Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 28°
Sáng/Tối
23.2/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 38.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 38.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 37.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.3°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23.5/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 35.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25°/32.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.31