Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
27.4/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28°
Sáng/Tối
29.3/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.2°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

23.7°/34.2°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

7.59