Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 35.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

23.8°/35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

7.76