Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 34.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.5°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 35.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Thấp/Cao

23.2°/35.4°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

7.76