Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.9°/35.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0