Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:45 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 32.9°
Áp suất

995 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30.7°
Sáng/Tối
28.3/ 33.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 35.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

25.6°/35.5°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

5.67