Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:08 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
20.2/ 20.8°
Sáng/Tối
18.7/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 19.7°
Sáng/Tối
19.5/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22.1°
Sáng/Tối
19.4/ 23.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.4°
Sáng/Tối
21.9/ 21.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.8°
Sáng/Tối
18.9/ 26.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 22.4°
Sáng/Tối
19.6/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 25.4°
Sáng/Tối
21.5/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 28.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 18.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

18°/21.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0