Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.6°
Sáng/Tối
22.5/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.2°
Sáng/Tối
21.6/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.1°
Sáng/Tối
22.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.1°/35.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0