Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 14/04/2024
Thấp/Cao
25.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.5/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.5°/35.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0