Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
24.2/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 36.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 37.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21°
Sáng/Tối
22.7/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.8°
Sáng/Tối
21.8/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
22.8/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.2°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24°/35.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0