Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 25.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 25.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.3°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22.4°
Sáng/Tối
26.9/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.3°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.7°/35.7°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

1.27