Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:02 | 29/01/2023
Thấp/Cao
13/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0