Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

22.9°/28.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0