Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.1/ 30.6°
Sáng/Tối
30.3/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.5/ 30.1°
Sáng/Tối
30.3/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 27.2°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
28/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
29/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 27.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

26°/38.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.31