Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:10 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 32.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 33.5°
Áp suất

995 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 31.5°
Áp suất

996 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

997 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 30.5°
Sáng/Tối
26.8/ 31.7°
Áp suất

993 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

25.7°/33.8°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

5.67