Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Quận Hoàn Kiếm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0