Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:59 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Quận Hoàn Kiếm
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.23