Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

995 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Quận Hoàn Kiếm
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

9.13