Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
19.2/ 19.1°
Sáng/Tối
18.7/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 21.9°
Sáng/Tối
19.3/ 23.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 20.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.8°
Sáng/Tối
19.8/ 26.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.2/ 22.3°
Sáng/Tối
19.9/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 29.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 15.8°
Sáng/Tối
15.5/ 15.7°
Áp suất

1024 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.9°
Sáng/Tối
13/ 14.7°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.4/ 11°
Sáng/Tối
12.8/ 12.8°
Áp suất

1030 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 19.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

19.9°/25.2°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

14.3 °C

Chỉ số UV

0.6