Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.1/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.8/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.5/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.9/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.1°/38.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

1.03