Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 29.6°
Sáng/Tối
30/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.2°
Sáng/Tối
28/ 32.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 31.6°
Sáng/Tối
29.9/ 32.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

28.4°/35.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

28.4 °C

Chỉ số UV

0