Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
21.8/ 21.6°
Sáng/Tối
19.3/ 23.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.8°
Sáng/Tối
21/ 20.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.6°
Sáng/Tối
19.7/ 24.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 22.1°
Sáng/Tối
19.7/ 28.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24.2°
Sáng/Tối
21.5/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 19.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

19.1°/23.8°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

14.7 °C

Chỉ số UV

0