Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.6°
Sáng/Tối
25.8/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
23.2/ 35.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.8°
Sáng/Tối
25.6/ 38.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
25.3/ 39.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.7/ 39.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 29°
Sáng/Tối
26.7/ 41.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 41.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23.2°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.1°/38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

2.36