Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 34.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
24.2/ 34.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 36.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.6°/36.2°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

7.76