Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
23.5/ 36.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 38.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
25.9/ 39.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.3°
Sáng/Tối
26.5/ 42.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.1/ 32.5°
Sáng/Tối
27.2/ 42.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.9/ 30.5°
Sáng/Tối
27.9/ 41.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
29.6/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.3°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.4°/38.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

1.03