Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
23.7/ 36.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 36.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
25.5/ 39.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
26.4/ 41°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 30.4°
Sáng/Tối
27.7/ 40°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.5/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.2°/37.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.12