Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.8°
Sáng/Tối
24.8/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 35.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 35.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.1°/35.3°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

7.59