Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 36.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 38°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.8°
Sáng/Tối
22.7/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 23.4°
Sáng/Tối
21.6/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

24.1°/35.9°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0