Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
27.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
28/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 35.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.3°/35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

7.76