Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
29/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
28/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 33.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

24°/35.7°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

7.59