Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 23.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 28.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
22.5/ 29.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 24.6°
Sáng/Tối
22.3/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.7/ 13.4°
Sáng/Tối
23.9/ 16.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.7/ 13.6°
Sáng/Tối
13/ 14.8°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 13.3°
Sáng/Tối
12.9/ 14.3°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13.1/ 13.2°
Sáng/Tối
12.6/ 13.5°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.7/ 15.7°
Sáng/Tối
13.3/ 21.3°
Áp suất

1028 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

22.8°/27.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0.18