Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:43 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.6°
Sáng/Tối
23.2/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 39.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 37.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 35.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 39.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 38.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 25.4°
Sáng/Tối
22.2/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.3°/37.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0.12