Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:40 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
13/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1019 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
22/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:56
Mưa nhẹ
Huyện Hoài Đức
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

3.62