Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29.5°
Sáng/Tối
25.1/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.3°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.4°
Sáng/Tối
30.7/ 33.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 26.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.7°
Sáng/Tối
26.4/ 25.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 30.7°
Sáng/Tối
26.9/ 32.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28.1/ 33.5°
Áp suất

995 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Thấp/Cao

25.9°/34.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

5.05 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0