Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:00 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa vừa
Huyện Hoài Đức
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0