Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0