Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:38 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Hoài Đức
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0