Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.6/ 17.5°
Sáng/Tối
14.6/ 15.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18.3°
Sáng/Tối
17.6/ 19.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.5°
Sáng/Tối
17.5/ 17.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 21.8°
Sáng/Tối
17.5/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 12.1°
Sáng/Tối
16/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 13.4°
Sáng/Tối
12.6/ 13.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 18.3°
Sáng/Tối
13.3/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.5/ 22.3°
Sáng/Tối
18.2/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
22.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 16.5°
Sáng/Tối
21.7/ 17.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Thấp/Cao

14.8°/21.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

9.5 °C

Chỉ số UV

0