Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 29.3°
Sáng/Tối
30.8/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.5°
Sáng/Tối
28.6/ 32.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 31.5°
Sáng/Tối
29.4/ 33.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

28.7°/35.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0