Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Nhiều mây
Huyện Hoài Đức
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.78

Tin tức thời tiết