Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 26/05/2024
Thấp/Cao
24.1/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.7/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.2/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 28.1°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

23.1°/34.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

9.06