Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ

16:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.1 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.3°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.8 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
23.6/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.22 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.2 km/giờ

07:00

26.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.1 km/giờ

10:00

32.6°C / 39°C
Mây cụm Mây cụm
63%
1.11 km/giờ

13:00

33.9°C / 40.4°C
Mây cụm Mây cụm
57%
1.85 km/giờ

16:00

33.3°C / 40.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.65 km/giờ

19:00

28.1°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.71 km/giờ

22:00

27.7°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
33.9/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.55 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.32 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.23 km/giờ

10:00

32°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.79 km/giờ

13:00

33°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.64 km/giờ

16:00

32.7°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.83 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.19 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 34.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.49 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.44 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.13 km/giờ

10:00

31.7°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.26 km/giờ

13:00

34.3°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.41 km/giờ

16:00

34.3°C / 40.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
1.14 km/giờ

19:00

28°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.21 km/giờ

22:00

27.1°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.54 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.57 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.43 km/giờ

10:00

31.7°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.73 km/giờ

13:00

34°C / 40.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.9 km/giờ

16:00

32.2°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.64 km/giờ

19:00

27.1°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.66 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa cường độ nặng

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.16 km/giờ

04:00

25°C / 26.7°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.54 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.42 km/giờ

10:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.75 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.35 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 28.6°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

23.1°/34.9°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

9.06