Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:12 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.8/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 24.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Thấp/Cao

22.5°/27.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.33 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.61