Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:02 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Thấp/Cao

19°/37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0