Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.3/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
22.3/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.8/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
23.9/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 24°
Sáng/Tối
26.3/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 23.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Thấp/Cao

22.5°/32.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0