Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:41
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0