Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:02 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

996 mb

Gió

12.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa cường độ nặng
Huyện Đăk Pơ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

6.19 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.25