Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:04 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0