Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 21.8°
Sáng/Tối
20.9/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 20.5°
Sáng/Tối
20.4/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 21.1°
Sáng/Tối
19.7/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 21.3°
Sáng/Tối
19.5/ 36.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 22°
Sáng/Tối
19.8/ 35.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.5/ 23°
Sáng/Tối
21.2/ 34.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.7/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 34.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Thấp/Cao

19.4°/39.8°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.57 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0.4