Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa

16:00

29°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
69%
1.66 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.47 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.54 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.86 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.84 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.24 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.68 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.16 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.08 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.39 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.87 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.38 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.49 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.63 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.69 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.04 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.25 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.1 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.39 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.17 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.94 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.11 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.82 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.42 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.04