Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.79 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.57 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.66 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.23 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.82 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.26 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.4 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

996 mb

Gió

9.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
4.57 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
6.36 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
9.31 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
8.67 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.39 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
5.82 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.85 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.98 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.41 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.71 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.04 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.06 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.77 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.39 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.92 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.32 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.6 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.28 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.85 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.56 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.14 km/giờ
Huyện Chư Păh
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.81