Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 16.4°
Sáng/Tối
13.1/ 25.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.2/ 18.2°
Sáng/Tối
14.4/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 19.9°
Sáng/Tối
17.2/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 19.4°
Sáng/Tối
21.7/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 20.5°
Sáng/Tối
18.4/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 21.8°
Sáng/Tối
19.6/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 18.4°
Sáng/Tối
21.7/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 19.2°
Sáng/Tối
16.7/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 22.8°
Sáng/Tối
17.7/ 35.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
20.2/ 36.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây thưa
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 32.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Thấp/Cao

14.5°/33.1°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.95 km/giờ

Điểm ngưng

9.3 °C

Chỉ số UV

11.08