Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 22.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 22.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

22.7°/27.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0