Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:30 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Chư Păh
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0