Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:30 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 17.8°
Sáng/Tối
13.8/ 21.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.7/ 18.1°
Sáng/Tối
14.4/ 25.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 19.4°
Sáng/Tối
18.2/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 19.3°
Sáng/Tối
19.6/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 20.6°
Sáng/Tối
18.6/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 20.2°
Sáng/Tối
20.4/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 18.9°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 20.8°
Sáng/Tối
16.2/ 30.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 24.4°
Sáng/Tối
18.3/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
20.7/ 34.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 37.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 23.7°
Sáng/Tối
21.8/ 34.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 22.2°
Sáng/Tối
20.4/ 37.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 23.1°
Sáng/Tối
19.8/ 36.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 20.2°
Sáng/Tối
21.5/ 36.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 20.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Thấp/Cao

14.8°/34.3°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0