Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
25.3/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

23.9°/26.3°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.58 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.52