Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:17 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 26.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Thấp/Cao

24.2°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0