Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 23.3°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Thấp/Cao

22.9°/34.9°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.22