Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.2/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24.4/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 31.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

23.1°/35.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

6.12