Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.8/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 25.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
22.1/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

21.7°/31.3°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

5.58