Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:53 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Thấp/Cao

23.4°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0