Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 26.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 34.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 34.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 35.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Thấp/Cao

23.9°/38.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0