Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 24°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Thấp/Cao

23.7°/34.9°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.78