Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22.8/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.4/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23°
Sáng/Tối
21.6/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 22°
Sáng/Tối
23.1/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.5°
Sáng/Tối
21.5/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

22.8°/31.4°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

4.19