Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 24.9°
Sáng/Tối
22.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23°
Sáng/Tối
23.5/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 22.1°
Sáng/Tối
21.1/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.5°
Sáng/Tối
21.7/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Thấp/Cao

22.2°/35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0