Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 20.8°
Sáng/Tối
20.4/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21.8°
Sáng/Tối
20/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 19.1°
Sáng/Tối
19.6/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 20.9°
Sáng/Tối
18.2/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20.7°
Sáng/Tối
19.2/ 28.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 20.1°
Sáng/Tối
19.6/ 27.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 21.5°
Sáng/Tối
19.9/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.8°
Sáng/Tối
20.9/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 20.4°
Sáng/Tối
19.5/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21°
Sáng/Tối
17.8/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Thấp/Cao

19.3°/32.7°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

6.1