Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:13 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
18/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

19°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0