Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:35 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 23.5°
Sáng/Tối
20.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 23.6°
Sáng/Tối
21.4/ 33.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 23.2°
Sáng/Tối
21.5/ 36.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 24°
Sáng/Tối
21.2/ 38.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 24.6°
Sáng/Tối
21.8/ 38.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 25.5°
Sáng/Tối
21.3/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 25.9°
Sáng/Tối
22.2/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.5/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21.4/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.2/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.9°
Sáng/Tối
21.1/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 31.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 24.3°
Sáng/Tối
21.6/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Thấp/Cao

22°/39.2°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

0