Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:11 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
65%
3.93 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.65 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.47 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.45 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.22 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.42 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.08 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.75 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.74 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.95 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
4.56 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.93 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.56 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.13 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.57 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.43 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.87 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.22 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.35 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.59 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.01 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.77 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.68 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.91 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.01 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.97 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
4.02 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.96 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.41 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
6.71 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.99 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.24 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
7.18 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.64 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.83 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.18 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.41 km/giờ
Quận Hải Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0